web hosting
Web hosting
web design
Web design
application development
Application development
space

SE Solutions

เอสอีโซลูชั่น คือกลุ่มธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 จากการรวมตัวของกลุ่มคณาจารย์ ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประสบการณ์ทำงาน ทั้งทางด้านการสอนและการคำปรึกษา IT กับภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย
เป้าหมายของเรา คือร่วมมือกับคุณในการเสนอ และจัดทำบริการทางด้าน IT อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในเชิงธุรกิจของคุณ

บริการของเราคือ
  • ให้บริการเช่าสำหรับพื้นที่เว็บไซด์
  • บริการออกแบบ และจัดทำเว็บไซด์
  • ผลิตซอฟต์แวร์ตามความต้องการ
footer